Descompactador AGRISEM
El CULTIPLOW de AGRISEM  es un descompactador  per fissuració, reconegut mundialment
AGRISEM Marca: AGRISEM
Preu: Preu a consultar
Contacti'ns
  • Contacte 973 310 805

El CULTIPLOW de AGRISEM  es un descompactador  per fissuració, reconegut mundialment per ser la millor solució agroeconòmica,  es l'únic braç de món que pot descompactar sense trencar l'esquelet del sòl i no destrueix la coberta vegetal.  

Els braços amb forma de punta de rella desplaçada creen una onada  homogènia i estalvien entorn d' un 30% d'energia respecte als descompactadors tradicionals.

El sistema de seguretat esta àmpliament sobre dimensionat, la seguretat Non Stop deixa treballar amb les condicions més difícils i la cinemàtica del suport del braç  permet un complet rebuig per aixecament quant troba un obstacle.